1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem
14.09.2020

Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem Děkanátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (CPS)

 

Mise:

Misí CPS je formou otevřeného vzorového pracoviště realizujícího vlastní výzkumný program s nadšením pomáhat a předávat zkušenosti týmům i jednotlivcům na 1.LF v oblasti zakládání spin-off firem, zprostředkovávat kontakty umožňující efektivní transfer výsledků výzkumu do praxe a podpora vzniku aplikačních výstupů 1.LF (přihlášky k vynálezům, užitným vzorům, funkční vzorky a prototypy).

 

Kdo jsme:

 • skupina lidí aktivně provozujících transfer technologií z akademického prostředí do praxe
 • výzkumné a vývojové pracoviště v oblasti biomedicínského inženýrství
 • řešitelé a spoluřešitelé grantových projektů (MPO, MO, IGA MZ, Czechinvest, Nadace Vodafone, ...)
 • zakladatelé a majitelé fungující spin-off firmy Clever Technologies, s.r.o., viz https://www.clevertech.cz, působící v oblasti aplikací HomeCare technologií a Personal Health Systems (PHS)
 • původci řady patentů a užitných vzorů
 • organizátoři stánku na veletrzích Ampér a Pragomedica 

Kdo nejsme:

 • právníci
 • patentoví zástupci
 • účetní
 • manažeři a lektoři v oblasti transferu technologií
 • univerzální realizátoři Vašich myšlenek

Co pro Vás můžeme udělat?

 • diskrétně s Vámi konzultovat Vaše problémy v oblasti tvorby aplikačních výstupů, duševního vlastnictví a založení spin-off firmy v akademickém prostředí
 • doporučit Vám námi prověřené specialisty v oblasti ochrany duševního vlastnictví, právního servisu a využívání státem garantovaných programů pro podporu začínajících podnikatelů. Tito specialisté se pohybují v prostředí transferu technologií z akademického prostředí do praxe, které je velice specifické a mohou Vám efektivně pomoci.
 • pokud se pohybujete v oblasti našeho zájmu, rádi uvítáme spolupráci s Vámi ať už formou podávání společných žádostí ke grantům, zakázkový výzkum a vývoj v oblasti lékařské elektroniky, odborná pomoc při certifikaci, ... 

Kontakt:

Kontaktní adresa: Centrum pro podporu aplikačních výstupů a spin-off firem Děkanátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Studničkova 7, 120 00 Praha 2 - Albertov, tel.: 224 96 8574, fax.: 224 910 471, e-mail: karel.hana@lf1.cuni.cz


Pracoviště: 1. lékařská fakulta UK, Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem; nám. Sítná 3105 (FBMI); 272 01 Kladno 2; místnost číslo 412.


Odkazy:

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze (CPPT UK v Praze) - https://cppt.cuni.cz